Motor takım contasının değişmesi gerektiği nasıl anlaşılır ?

01. Motor bloğundan yakıt ya da yağ sızıyorsa

02. Motor çalışır vaziyette iken son susturucudan ( yani egzos ) buhar çıkıyorsa ( soğuk havalarda çıkan buhardan daha azdır )

Motor takım contasının değişmesi gerekir.